Razstave
[59.655]
#
V podatkovni bazi RazUme se zbirajo podatki o razstavnem dogajanju v Sloveniji in o razstavah slovenskih umetnikov v tujini. Klik na razstavo vam ponudi osnovne podatke o njej, kot so naslov, razstavišče in trajanje. Če želite več informacij (odzive, vire itd.), nas kontaktirajte.
Če opazite, da iskane razstave ni v bazi RazUme ali da je vnesena s pomanjkljivimi ali napačnimi podatki, vas prosimo, da nam pošljete gradivo o njej. Podatke v bazo vnašamo le na osnovi dokumentov, virov in objav v medijih. Zanesljiv vir za nas je Vprašalnik – prireditelj, zato prireditelje vabimo, da ga izpolnijo.
 
Umetniki
[30.505]
#
Umetniki, umetnice in umetniške skupine so v podatkovni bazi RazUme beleženi glede na skupinske in samostojne razstave, na katerih so sodelovali. Pri umetnikih, katerih dela so v zbirkah Moderne galerije v Ljubljani, so razstavam dodani še izbrani biobibliografski podatki.
Če želite o umetnikih več podatkov (npr. o simpozijih, javnih delih, delih v zbirkah), nas kontaktirajte. Umetnike pa vabimo, da izpolnijo Vprašalnik – umetnik.