Vprašalnik - umetnik

polja, označena z *, so obvezna | več o vprašalnikih
Vprašalnik lahko tudi natisnete in nam izpolnjenega pošljete po pošti. Kliknite ikono za prenos:

Spoštovani

Z Vprašalnikom – umetnik zbiramo podatke o vašem življenju in delu. Moderna galerija pri zbiranju podatkov ravna v skladu z Zakonom o uresničevanju javnega interesa za kulturo in Zakonom o varstvu osebnih podatkov. Zagotavljamo vam, da bodo vaši odgovori uporabljeni zgolj v študijske namene in varno hranjeni na našem oddelku.

Za izpolnjeni vprašalnik in dokumentarno gradivo, ki ga podpira, se vam najlepše zahvaljujemo.

Podatki o umetniku

Rojstni podatki

Šolanje (kje, od – do, pomembnejši pedagogi, datum diplome)

Delo

Razstave

Prosimo, da predvsem mlajši umetniki navedete vse razstave, drugi pa kataloge in/ali monografije, v katerih je dokumentacija o razstavah najpopolnejša, ter morebitne popravke in dopolnila.

Nagrade

Prosimo, da predvsem mlajši umetniki navedete vse nagrade, drugi pa kataloge in/ali monografije, v katerih je dokumentacija o nagradah najpopolnejša, ter morebitne popravke in dopolnila.

Literatura o umetniku / bibliografija

Navedite tiste prispevke o vas ali vaše prispevke, ki se vam zdijo najtehtnejši.

Kolonije, simpoziji, delavnice, rezidence

Področja delovanja

Najljubše

Priloži datoteke

Prosimo, priložite datoteke, ki dopolnjujejo podatke, zbrane v vprašalniku:
- osebno fotografijo
- dokazila o šolanju (npr. diploma)
- dokazila o delu
- seznam razstav
- biografijo/CV
- vabila, obvestila, zloženke, razstavne kataloge
- druge dokumente in fotografije o razstavi/projektu z navedbo avtorja fotografije

Upoštevajte, da vprašalnik sprejema le datoteke v formatih pdf, doc, jpg, png.
Priloženih datotek je lahko največ sedem, njihova skupna velikost je omejena na 50 MB.

Če nam želite posredovati večje datoteke ali datoteke v drugih formatih, nam pišite na dokumentacija@mg-lj.si.