JUGOSLOVANSKO - ITALIJANSKA NOVA PODOBA

LIKOVNO RAZSTAVIŠČE RIHARD JAKOPIČ, LJUBLJANA, SLOVENIJA
13.04.1982 – 02.05.1982
[katalog]