CIRIL CESAR

JAKOPIČEV PAVILJON, LJUBLJANA, SLOVENIJA
1953 – 1953