IVAN GROHAR 1867 - 1911

MODERNA GALERIJA, LJUBLJANA, SLOVENIJA
12.11.1958 – 10.12.1958
[katalog]