MESTO ŽENSK. UPODOBLJEVALKE DOMIŠLJIJE / Depictors of Imagination

SLOVENSKI ETNOGRAFSKI MUZEJ, LJUBLJANA, SLOVENIJA
01.10.2006 – 10.10.2006
[zloženka]