EPK 2012. CENTRALNA POSTAJA. PETRA MRŠA, Vizualna identiteta, 2009-20. MATEJ JARC, Umazana igra!, 2012

KULTURNI INKUBATOR / KOROŠKA CESTA 18, MARIBOR, SLOVENIJA
09.09.2012 – 29.09.2012