PREŠEREN V SLIKARSKEM OGLEDALU

MALA GALERIJA (Likovnega društva Kranj) V MESTNI HIŠI, KRANJ, SLOVENIJA
08.02.2013 – 2013