U3. 4. TRIENALE SODOBNE SLOVENSKE UMETNOSTI. TUKAJ IN TAM/ U3. 4rd Triennal of Contemporary Slovene Art. Here and There

MODERNA GALERIJA, LJUBLJANA, SLOVENIJA
18.12.2003 – 02.05.2004
[katalog]