TURŠKI IN SLOVENSKI UMETNIKI

ZAVOD ZA VARSTVO KULTURNE DEDIŠČINE, KRANJ, SLOVENIJA
18.12.2015 – 31.01.2016