LIKOVNI ODMEVI

LIKOVNI SALON, CELJE, SLOVENIJA
25.09.1979 – 10.10.1979
[katalog]