DRUŠTVO SLOVENSKIH UPODABLJAJOČIH UMETNIKOV

JAKOPIČEV PAVILJON, LJUBLJANA, SLOVENIJA
05.11.1954 – 1954