SLOVENSKA KNJIŽNA ILUSTRACIJA

LIKOVNO RAZSTAVIŠČE RIHARD JAKOPIČ, LJUBLJANA, SLOVENIJA
26.12.1979 – 18.01.1980