8. VIŠKI LIKOVNI SALON

OSNOVA ŠOLA VIČ (BIVŠA M.NOVAK JOVO), LJUBLJANA, SLOVENIJA
15.04.1993 – 22.04.1993