MARIJA LUCIJA STUPICA

GALERIJA IVANA GROHARJA, ŠKOFJA LOKA, SLOVENIJA
29.03.1996 – 29.04.1996