7. VIŠKI LIKOVNI SALON

OSNOVA ŠOLA VIČ (BIVŠA M.NOVAK JOVO), LJUBLJANA, SLOVENIJA
12.05.1992 – 20.05.1992
[katalog]