EROTIKA V SLOVENSKI LIKOVNI USTVARJALNOSTI.SLIKARSTVO

GALERIJA MEBLO, NOVA GORICA, SLOVENIJA
24.05.1991 – 08.06.1991
[katalog]