MLADEN STROPNIK

RAZSTAVIŠČE BARBARA/PREMOGOVNIK VELENJE, VELENJE, SLOVENIJA
11.04.2001