CESARE PAVESE & MIMMO PALADINO. Mesec in kresovi / La luna e i falo

GALERIJA MEDUZA, KOPER, SLOVENIJA
13.04.2011 – 10.05.2011