VIII. IZLOŽBA JUGOSLAVENSKE FOTOGRAFIJE

OSIJEK, JUGOSLAVIJA /YUGOSLAVIA
13.12.1958 – 23.12.1958
[katalog]