13. VIŠKI LIKOVNI SALON

OSNOVA ŠOLA VIČ (BIVŠA M.NOVAK JOVO), LJUBLJANA, SLOVENIJA
11.05.1998 – 1998