STOJAN BATIČ. Rudarji

MUZEJ PREMOGOVNIŠTVA, VELENJE, SLOVENIJA
10.05.2011 – 24.06.2011
[zloženka]