1.GRAND PRIX ALPE-ADRIA

GALERIJA TIVOLI/MGLC, LJUBLJANA, SLOVENIJA
21.06.1990 – 31.08.1990
[katalog]

Prenosi

MODERNA GALERIJA, REKA/RIJEKA, JUGOSLAVIJA /YUGOSLAVIA
07.09.1990 – 07.10.1990