DRUŠTVO SLOVENSKIH LIKOVNIH UMENIKOV.CELJSKA SEKCIJA

LIKOVNI SALON, CELJE, SLOVENIJA
23.07.1992 – 19.09.1992
[katalog]