MARIJA LUCIJA STUPICA.HRESTAČ

ARHITEKTURNI MUZEJ/FUŽIN.GRAD, LJUBLJANA, SLOVENIJA
17.05.1997 – 31.05.1997
[katalog, zloženka]