LINIJA KOT NOSILEC PODOBE. Skupinska razstava članov Likovnega društva Kranj

GALERIJA ZDSLU, LJUBLJANA, SLOVENIJA
05.06.2018 – 27.07.2018