MARIJA LUCIJA STUPICA

GALERIJA LABIRINT, LJUBLJANA, SLOVENIJA
12.02.1991
[zloženka]