MARIJA LUCIJA STUPICA

MESTNA GALERIJA, PIRAN, SLOVENIJA
24.01.2002 – 24.02.2002
[katalog]