12 razlogov za slikanje / 12 Reasons for Painting

GALERIJA ŠKUC, LJUBLJANA, SLOVENIJA
21.06.2018 – 16.07.2018