RAZŠIRJENI PROSTORI UMETNOSTI. SLOVENSKA UMETNOST 1985-1995 / Art in Extended Spaces. Slovene Art 1985-1995

MODERNA GALERIJA, LJUBLJANA, SLOVENIJA
22.06.2004 – 10.10.2004