MIMMO PALADINO

GALERIJA MEDUZA, KOPER, SLOVENIJA
22.04.1983 – 20.05.1983
[katalog]