URBANARIA I. RAZSTAVA VSEH NA NATEČAJ PRISPELIH PREDLOGOV

NARODNA IN UNIVERZITETNA KNJIŽNICA, LJUBLJANA, SLOVENIJA
25.11.1994 – 24.12.1994
[katalog]