BISERKA KOMAC, LUČKA ŠPAROVEC, IRENA GAYATRI HORVAT

MALA GALERIJA (Likovnega društva Kranj) V MESTNI HIŠI, KRANJ, SLOVENIJA
06.08.2013 – 2013