EKSPATRIOTI / POVRATNIKI

GALERIJA MIKLOVA HIŠA, RIBNICA NA DOLENJSKEM, SLOVENIJA
05.08.2010 – 05.09.2010