MARIJA LUCIJA STUPICA

GALERIJA ATELJE FLORIJAN, LJUBLJANA, SLOVENIJA
18.12.1991